Posts | Comments | E-mail /

پیام تهنیت از طرف شهزاده مصطفی ظاهر

Posted by on Aug 30th, 2012 and filed under تحلیل. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

حمید انوری    

اهدای تبریک عید سعید فطر

و پیام تهنیت از طرف شهزاده مصطفی ظاهر

پیام تبریکی عید مصطفی ظاهر با اغلاط فراوان املائی و انشائی! نخستین پیام “تبریکی عید” است که در تاریخ پنجهزار سالۀ افغانستان، به مردم  آنکشور، ” اهدا” شده است.

معمولاً اشخاص و افراد یا ” خون”، خود را به بانک خون “اهدا”، میکنند، یا خانه و زمین و باغ خود را به مکتب و شفاخانه و مسجد و…، ” اهدا” میکنند و یا سرمایۀ منقول یا غیر منقول خود را به مراجع مختلف مورد نظر، ” اهدا” میکنند و…

ولی واما ” تبریکی عید” از نظر این کمترین که  هنوز اندر خم یک کوچۀ ادبیات پربار دری هم نیستم ، هرگز و هرگز ” اهدا ” نشده و نمیشود و نخواهد شد. معنی” اهدا”، در فرهنگ دهخدا بدین گونه آمده است: : ” اهداء. [ اِ ] (ع مص ) هدیه فرستادن و دادن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). هدیه و تحفه فرستادن . (غیاث اللغات ) (آنندراج ). هدیه فرستادن .

حال چگونه میشود که ” تبریکی عید ” را ” اهدا ” کرد، که ما از فهم آن عاجزیم؟

به این میگویند ” گند ادبیات دری” و بدین میگویند از پشه، فیل ساختن.

اگر از اگر و مگر بیشتر در مورد بگذریم که گویند ” صلاح کار خویش خسروان دانند” و ما کوچکتر ها از فهم آن عاجزیم، به متن پیام تبریکی عید ” شاهزاده” مصطفی که گویا به مردم افغانستان ” اهدا” کرده اند ، درنگی میکنیم که با وجود به خدمت گرفتن یک مشت مشاور، در یک پیام که از پنج سطر فراتر نمی رود و آنرا به مردم درد مند افغانستان ” اهدا” نموده اند، چند غلطی فاحش املائی و انشائی وجود دارد.

1- پیام به دو لسان ملی افغانستان یعنی پشتو و دری تحریر یافته است، اما هردو دارای یک عنوان است که باید چنین نمیبود و داری دو عنوان به زبانهای پشتو و دری میبود.

2- ” برادران و خواهران…” ، غلط است و باید ( خواهران و برادران…)، نگاشته می شد. اما در یک جامعۀ نامرد سالاری، مصطفی ظاهر هم مجبور و مکلف است تا همرنگ جماعت باشد و او در اینکار استاد است.

3- زمانیکه دیده میشود عنوان پیام خطاب به یک جمع” برادران و خواهران…”، است،  درمتن پیام هم باید از سیغۀ جمع استفاده بعمل می آمد، اما جناب شان باوجود داشتن یک مشت مشاور، در نخستین سطر متن پیام می نگارند: ” … فرا رسیدن عید سعید فطر را به جناب شما…”.

4- در سطر سوم آمده است: ” … از بارگاه احدیت…..طاعات و عبادات شما که….نموده اند…” در حالیکه باید ( آنها که نموده اند و یا شما که نموده اید) میبود.” … شما که نموده اند.، در دستور زبان دری کفر مطلق است و فقط میتواند از اشتباهات شاگردان صنف دوم ابتدائی باشد، نه از ” رئیس عمومی ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست”.

5- چرا باید ” … طاعات و عبادات شما که در ماه  مبارک رمضان نموده اند…”، قبول گردد و متباقی طاعات و عبادات شان قبول نگردد؟!

در سرزمین ما رسم بر این است که در ایام عید سعید فطر میگوئیم: روزه و نمازتان قبول و یا طاعات و عبادات تان قبول، اما آنرا مختص به ماه رمضان نمیسازیم.

 

 

فرستادن/حفظ کردن

3 Responses for “پیام تهنیت از طرف شهزاده مصطفی ظاهر”

 1. Vote -1 Vote +1Malalai Nezam says:

  سلام به خوانندگان سایت ملی گران افغانستان،

  نوشتۀ پر معنی محترم حمید انوری، نویسندۀ چیره دست و ملیگرا در مورد « اهداء» تبریکی «!»عید سعید فطر از جانب « مصطفی ظاهر» که نامبرده با استفاده از نام نیک مرحوم اعلیحضرت رهبر فقید ملت افغان، خواسته است که در انظار به نحوی ظاهر شود و یکی از سایت های انترنتی هم بیاد ما و شما آورده است که مذکور با همراهی دشمنان ملت افغانستان، دار و دستۀ حزب « جبهۀ نا میمون ملی» همراهی و هم زیستی دارد..
  آیا در صورت نشر اهداء«؟!» تبریکی عید از جانب بی مسلک ترین، مرتجع ترین نالایقی مانند « مصطفی ظاهر» در پورتالی که نام مبارک اعلیحضرت « محمد ظاهر شاه» را با اعمال و روش ارتجاعی وخائنانۀ خود لکه دار نموده است، امیدی است که مدیریت و روش سایت را هنوز هم ملی بدانند و با طرفداری از حــزب نام نهاد « جبهه ملی» که اعضای آن تشکیلی از خائنین « کمونیست- اخوانی» است، تشکیل را متمائل به آن گروپ خائن و وطنفروش های قابل محکمه و مجازات؟؟

 2. Vote -1 Vote +1Malak Mujaddidi says:

  آقای انوری از این تجزیه بسیار ماهرانه تان ممنون. کاش این بزرگان مملکت قبل از حرف زدن کمی زحمت را بخود گرفته مضامینی را که دیگران برایشان مینویسند اول آنرا بخوانند و بعدا در مقابل مردم قرآت کنندو این برای خودشان خوب است…..

 3. Vote -1 Vote +1Malak Mujaddidi says:

  It was a nice critical view and we hope that our Leader read befor they want to speak in the public… and also they should hire some people who know perfect language ….

Leave a Reply

CAPTCHA Image
Refresh Image
*

Spam Protection by WP-SpamFree