Posts | Comments | E-mail /

ملا گل آغا اخوند جانشین ملا برادر شده، اما طالبان او را شخص با اعتماد نمی پندارند

Posted by on May 31st, 2010 and filed under تحلیل. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

ملا برادر فرد شماره دوم طالبان با یاران دیروزی و بازداشت کنندگان امروزیش

مجلهء نیوزویک
با بازداشت نفر شماره دوم طالبان ملا برادر در پاکستان، در کدر رهبری تحریک طالبان افغانستان یک نوع مخالفت ایجاد شده است.
هرچند طالبان ادعا می کنند که شخص دیگر را بجای ملا برادر تعیین نموده اند تا جای اورا به حیث قوماندان عمومی نظامی طالبان و عضو شورای این گروه پر کند، اما یک تعداد از افراد در کدر رهبری طالبان به مجله نیوزویک گفته اند که این عمل در رهبری این گروه پراکنده گی ایجاد کرده است.
به نوشته مجله نیوزویک در رهبری طالبان تا حدی پراکنده گی ایجاد شده است. از ماه فبروری به این سو وقتی که نفر شماره دوم طالبان ملا عبدالغنی برادر در شهر کراچی دستگیر شد، گروه طالبان دیگر قوماندان عمومی در میدان جنگ ندارند. در حالی که رهبر طالبان ملا محمد عمر در محل امن خودرا پنهان کرده بود و از آن جا با طالبان به طور سری تماس بر قرار می کرد، ملا برادر مسوولیت عملیات و فعالیت روزمره طالبان را به عهده گرفته بود.
اکنون به نوشتهء نیوزویک خبرها نشر شده که شخص دیگر جانشین ملا برادر شده است ، اما شخصی که یک تعداد از بزرگان طالبان در مورد وی ابراز شک و تردید می کنند.
شخصی که در موردش صحبت می شود، ملا گل آغا اخوند است که در دوران حکومت طالبان در سال های 1990 و بعد از آن هیچ مقام را در جنبش طالبان به عهده نداشت و یگانه تجربه نظامی وی اشتراکش در جهاد علیهء شوروی می باشد.
در ماه اپریل آوازه ها نشر شد که ملا گل آغا آخوند مسوولیت رهبری شورای طالبان و قوماندانی قوای آن ها را به عهده گرفته است. قرار معلوم ملا گل آغا مانند ملا برادر با ملا محمد عمر خویشاوندی دارد و اکنون یک مکتوب به قلم ملا محمد عمر را هم با خود حمل می کند که وظایف جدیدش را معرفی می کند.
اما یک مقام بلند طالبان بنام ذبیح الله می گوید او و بعضی رهبران دیگر طالبان از جمله قوماندان شناخته آن ها عبدالقیوم ذاکر در مورد ملا گل آغا نظر انتقادی دارند.
به گفته ذبیح الله ملا گل آغا در مجالس همیشه در پهلوی و یا نزدیک ملا محمد عمر می نشست ، اما به نظر وی ملا گل آغا بیشتر یک شخص مورد اعتماد مقامات استخباراتی پاکستان می باشد و شاید آی اس آی او را به این منصب تعیین کرده باشد نه ملا محمد عمر.
ذبیح الله تشویش دارد که ملا گل آغا بدون کدام صلاحیت واضح عمل می کند و نامه که در دست اوست یک نوع حالت سردرگمی را بار آورده است.
یک قوماندان دیگر طالبان و معاون رهبر شورای طالبان در شهر پشاور در جریان یک مراسم فاتحه گفت که جانشین ملا برادر یکی از سه رهبر شناخته طلبان بنام اخترمحمد منصور می باشد
به گفته ذبیح الله از یک سو معاون شورای طالبان در پشاور منصور را جانشین ملا برادر معرفی می کند و از سو دیگر ملا گل آغا مکتوب ملا محمد عمر را با خود دارد.
منابع طالبان به مجله نیوزویک گفته اند که ملا محمد عمر باید خودش شخصاً این موضوع را حل کند، زیرا به گفته ملا ذاکر، ملا منصور و سابق والی طالبان در ولایت کندهار ملا محمد حسن رحمانی، اگر قصاب زیاد شود گاو مردار می شود و این حالت فعلاً در صفوف طالبان بی اعتمادی بار آورده است.

فرستادن/حفظ کردن

Leave a Reply

CAPTCHA Image
Refresh Image
*

Spam Protection by WP-SpamFree