Posts | Comments | E-mail /

اختتام موفقانهء عملیات مارجه

Posted by on Feb 27th, 2010 and filed under تحلیل. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

كوهستانی

خاتمه یافتن عملیات در منطقه مارجه هلمند اگر با تامین امنیت دوام دار و بازسازی در این منطقه همراه گردد، می تواند یك الگوی مناسب برای بازسازی، امنیت و در كل دولت داری یا حكومت داری خوب در سطح هلمند باشد و سبب گردد تا دید عمومی مردم نسبت به دولت بهتر شود.

رسانه ها به نقل از یك صاحب منصب امریكایی كه در قومانده عملیات های مارجه سهیم بوده است، نوشته است  كه مقاومت طالبان در منطقه مارجه از بین رفته و در نتیجه عملیات نظامی گسترده ای كه بصورت مشترك در این منطقه اغاز شده بود در مربوطات مارجه به مرحله اكمال  رسیده است و منطقه مارجه تحت كنترول نیروهای دولتی در آمده است. بیرق ملی افغانستان در این منطقه بر افراشته شده است و این نشان می دهد كه بر این منطقه حاكمیت دولتی افغانستان نافذ است.

به اساس گزارشهایی كه از مارجه بدست رسیده می توان گفت كه شماری از طالبان كشته شده اند و شماری دیگر نیز از درگیری دست كشیده و تصمیم گرفته اند كه به عنوان شهروندان غیر نظامی و عادی به زندگی پرداخته و بتوانند به مانند سایرین زندگی بی درد سر خود را از سر بگیرند.

از سوی دیگر گفته شده است كه عملیات در نواحی دیگر هلمند جریان دارد. همزمان خبرهای دیگری به نشر می رسد كه نشان می دهد گویا آمادگی ها برای انجام عملیات شبیه به آنچه در هلمند در جریان است در قندهار نیز راه اندازی شود. این نشان می دهد كه تحركات نظامی نیروهای دولتی و قوای بین المللی بر ضد طالبان در حال افزایش می باشد.

اما آنچه به عنوان یك بخش از واقعیت جامعه باید مورد توجه قرار گیرد این است كه تنها برخورد نظامی با مخالفان نمی تواند مشكلات عدم امنیت در كشور را خاتمه دهد. حقیقت ایجاب می كند كه به محض ختم عملیات باید اجرای برنامه های بازسازی شروع شود تا مردم مناطقی كه متحمل خسارت سنگین عملیات می شوند، یقین كنند كه برنامه ریزی های دولت و نیروهای بین المللی برای تامین امنیت و آسایش آنان می باشد.

عملیات در مارجه توانمندی نیروهای دولتی و قوای بین المللی را در برابر نیروهای طالبان نشان داد. این می تواند كلید پیروزی های دیگر برای این قوا باشد. اما اگر بازسازی در آن منطقه صورت نگیرد و مارجه به عنوان یك محل امن و خوب برای زندگی به معرفی گرفته نشود، ساكنان دیگر ولسوالی های هلمند هرگز ترغیب نخواهند شد تا سرنوشت مشابه با مارجه داشته باشند.

واقعیت این است كه بسیاری از ساكنان مارجه برای اینكه دولت بر منطقه شان مسلط شود، تاوان سنگینی پرداخته اند. شماری از غیر نظامیان كشته شده اند و عده زیادی نیز مجبور به ترك خانه های شان گردیده اند. برای كسانی كه در این جنگ به قتل رسیده اند، دنیا پایان یافته و دولت نیز نمی تواند كاری انجام دهد. اما برای كسانی كه در مارجه مانده اند و متحمل خسارت های ناشی از جنگ شده اند، باید رسیدگی صورت گیرد و زمینه بازگشت بیجا شدگان نیز فراهم شود. اگر این كار صورت گیرد، درد داغدیدگان از جنگ نیز اندكی تسلی خواهد گردید.

از این رو بایستی دولت افغانستان و كشورهای كمك كننده به افغانستان باید كوشش كنند تا بدنبال تثبیت امنیت در مارجه بوده و همزمان برنامه هایی را برای بازسازی این منطقه به اجرا در آورند. در گذشته زمانی كه موسی قلعه در هلمند تحت یك عملیات قوای داخلی و بین المللی آزاد گردید، مقامات ادعا می كردند كه این ولسوالی را به عنوان یك ولسوالی نمونه از حیث پیشرفت در امنیت و بازسازی خواهند ساخت. اما در عمل این ادعا به واقعیت در نیامد.

اگر در همان زمان برنامه های بازسازی در موسی قلعه به اجرا در می آمد، زمینه نفوذ طالبان در سایر ولسوالی های ولایت هلمند از بین می رفت و مردم به طالبان روی خوش نشان نمی دادند. برخی از كارشناسان سیاسی می گویند كه قول كمك ها به مردم موسی قلعه داده شد اما در عمل كاری برای بهبود در وضعیت زندگی مردم این منطقه انجام نشد. اگر پولی هم برای بازسازی موسی قلعه و بهبود زندگی مردم این ولسوالی به مصرف رسیده باشد، بجای مناسب خرچ نشده و نتیجه مناسب ببار نیاورده است.

از این رو حكومت داری در مارجه نباید تنها با دادن وعده و شعار برای مردم همراه گردد. باید در عمل دولت ثابت كند كه هرجایی دولت حاكمیت خود را مستقر سازد، به فكر تامین آسایش و امنیت مردم آنجا می باشد و از اثر آن برخورداری مردم تحت حاكمیت دولت از خدمات عمومی چون، امنیت، صحت، تعلیم و تربیت، اجرای قانون و سایر خدمات بهتر می گردد.

اگر چنین كاری صورت گیرد، بدون شك مقاومت طالبان در سایر ولسوالی های ولایت هلمند نیز ضعیف خواهد گردید. اما اگر در مارجه كاری برای جلب رضایت مردم صورت نگیرد و تغییر مناسبی در زندگی مردم بوجود نیاید، بدیهی خواهد بود كه مردم نسبت به دولت و شعارهایی كه نیروهای دولتی و قوای خارجی در راستای تامین امنیت و بازسازی داده اند، بی اعتمادی پیدا می كنند. اگر چنین حالتی به میان بیاید، بسیار روشن است مردم سایر ولسوالی ها از حاكمیت دولتی و تثبیت آن در منطقه شان استقبال نخواهند كرد . از این رو ضرورت ایجاب می كند كه بایستی مارجه به عنوان سرآغاز تغییر مثبت در هلمند مورد توجه همگان قرار گیرد تا اعتماد كامل و لازم میان مردم و دولت در هلمند بوجود بیاید.


فرستادن/حفظ کردن

Leave a Reply

CAPTCHA Image
Refresh Image
*

Spam Protection by WP-SpamFree