Posts | Comments | E-mail /

امنیت، انکشاف و حکومت داری خوب لازم و ملزوم یکدیگر می باشند

Posted by on Jul 31st, 2011 and filed under سپینې خبرې. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

کابل:- مقدار قابل ملاحضه ای پول همکاری های کشور ایالات متحده امریکا که عمدتاً برای آمادگی تجهیزات نظامی نیرو های افغانستان تخصیص یافته است، در بخش انکشافی و خدمات اجتماعی افغانستان به مصرف رسیده است.

پنج اداره حکومت افغانستان که عرضه کننده خدمات اساسی در کشور می باشد هریک وزارت معارف، وزارت احیا و انکشاف دهات، وزارت زراعت مالداری و آبیاری، زارت صحت عامه و شاروالی کابل با همکاری قوت های نظامی امریکا و پروژه های انکشافی امریکا برنامه های مشترکی داشته اند که این برنامه ها  امروز نتایج بهتری دارد.

امروز طی کنفرانس خبری محمد فاروق وردگ وزیر معارف، داکتر ثریا دلیل وزیر صحت عامه، جارالله منصوری وزیر احیا و انکشاف دهات،  آصف رحیمی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری، یونس نو اندیش شاروال کابل، اولسن یکی از سفرای ایالت متحده امریکا در افغانستان،  کن یمشیتورئیس پروژه های انکشافی امریکا وتیموتی پ.مک هیل نماینده نیرو های نظامی امریکا در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت در یک نشست خبری صحبت می کردند تا در مورد نتایج پروژه های انکشافی معلومات دهند و در مورد گسترش چنین پروژه ها صحبت نمایند.

وزرای مذکور پیشرفت های یک و نیم ساله وزرات خانه های مروبطه شان را در موجودیت کمک های ایالات متحده امریکا بیان داشتند و آنها گسترش سرمایه گذاری را در قمست انکشاف ضروری دانستند.
وزیر معارف کشور داکتر فاروق وردگ گفت: ((که امنیت، انکشاف و حکومت داری خوب مانند اضلاع یک مثلث می باشند که یکی بدون دیگر این اضلاع نا تکمیل است.))

فاروق وردک در مورد پروژه سیروپ یا پاسخ فوری فرماندهان که از طرف یو ایس اید یا پروژه های انکشافی امریکا راه اندازی شده است گفت که در جریان یک ونیم سال به کمک پروژه ذکر شده 37 مکتب ساخته شده و 42 مکتب دیگر نیز در حال اعمار می باشد.

به نقل از وزیر معارف مطابق پروژه سرپ که مجموعا 166 ملیون دالر امریکایی ارزش دارد وضعیت معارف در سطح ولایات افغانستان بهبود خواهد یافت. وی افزود که 41،6 ملیون دالر که قبلاً از طریق  یو ایس اید و تطبیق کنندگان آن به مصرف میرسد حالا از طرف وزارت معارف کشور تطبیق و مصرف می شود.

ثریا دلیل نیز در مورد دستآورد های وزارت صحت عامه معلومات داده افزود که در سال 1380 مردم در سرتاسر کشور به 9 در صد خدمات صحی دسترسی داشتند که فعلاً این فیصدی به 60 در صد افزایش یافته است. داکتر دلیل گفت که “امنیت، ارائه خدمات اجتماعی و انکشافی را برای مردم مهیا می سازد؛ به نوبه خود چنین خدمات در ولایات نا امن افغانستان در تحکیم اعتماد مردم نسبت به حکومت تاثیر گذار است”.

در یک یا دو سال اخیر در قسمت زراعت افغانستان پیشرفت های فراوانی دیده میشود، وزیر زراعت و ابیاری محمدآصف رحیمی گفت که 2500 پروژه در 34 ولایت افغانستان در بخش زراعت راه اندازی شده است که تا حال 2300 پروژه آن تکمیل شده و متباقی آن در حال تکمیل شدن است. به گفته وی پروژه های ذکر شده ارزش 49،5 ملیون دالر را دارا می باشد. رحیمی افزود که در نتیجه تطبیق پروژه های آبیاری بیشتر 105 هزار هکتار زمین بهبود یافته و 18 هزار هکتار زمین دیگر نیز بهبود خواهد یافت.
به گفته مقامات وزارت زراعت کشور، بیش از 10 هزار دهقان در ساحات مختلف زراعتی آموزش دیده اند و در مجموع تعداد صد هزار فامیل در 34 ولایت افغانستان از پروژه های مختلف وزارت زراعت به کمک های امریکا مستفید شده اند.

در این کنفرانس جارالله منصوری از کمک های امریکا برای پروژه های مختلف وزارت احیا و انکشاف دهات اظهار خوشی کرده افزود که سال گذشته امریکا یکی از بزرگترین کمک کنندگان وزارت احیا و انکشاف دهات بود. به گفته وی امریکا برای برنامه همبستگی ملی این وزارت 1،5 ملیون دالر را اختصاص داده است.
کابل یکی از ولایات پر نفوس افغانستان می باشد که افزایش نا متوازن نفوس در این ولایت نگران کننده است، مردم کابل 20 درصد نفوس افغانستان را تشکیل میدهد. نواندیش در مورد کمک های نیرو های نظامی امریکا در قمست تنویر شهر کابل توسط چراغ های آفتابی و سبز سازی کشور معلومات داد، به گفته وی پلان های بهتری سبز سازی شهر کابل روی دست است و در قسمت سبز سازی بعضی مناطق کار های صورت گرفته است.

در ادامه صحبت ها نماینده های خارجی هریک اولسن، داکتر یمشیتو و مک هیل بالای کمک های دراز مدت انکشافی امریکا برای افغانستان تاکید کردند. یمشیتو گفت که بعد از پروسه انتقال مسوولیت های امنیتی نیز آنها با افغانستان همکاری خواهند کرد اما به گفته وی سطح همکاری آنها بنابر ضروریات افغانستان تغییر خواهد کرد.

 

فرستادن/حفظ کردن

Leave a Reply

CAPTCHA Image
Refresh Image
*

Spam Protection by WP-SpamFree