Posts | Comments | E-mail /

گفتگوی ویژه با مسؤولین نهاد دیده درایان رسانه ها

Posted by on May 7th, 2012 and filed under افغانستان در آیینهء مطبوعات جهان, تحلیل. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

طنز

سوریا

روز آزادی مطبوعات و آزادی بیان از سوی نهاد دیده درایان رسانه ها »می« تجلیل شد. درین تجلیل بی طرفانۀ یک لنگه مسؤول نهاد دیده درایان رسانه ها آقای »تولیدی« از وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ کشور به ویژه وزیر بسیار دانشمند آن گله های عاجزانه ای داشت.

ما درین باره گفت و گویی با آقای تولیدی داریم که توجه شما را به آن جلب میکنیم:

سوال- آقای تولیدی، اگر لطف کرده بفرمایین که شما از طرفداران بال و پای کلولۀ وزیر بسیار دانشمند حال چرا از او گله دارین؟

پاسخ- دوست عزیز! پرسش خوبی داشتین، گلۀ عاجزانۀ امروزی ما از وزیر بسیار دانشمند ما برای اینس که جنابشان در دور دوم وزارت شان به ما یعنی دیده درایان طرفدار رسانه ها توجه زیادی نکرد.

سوال- چگونه توجهی راخواستار بودین؟ ما که می بینیم فضل خدا آزادی رسانه ها تا سرحدی مینی ژوب های اسلامی و رقص شکیراهای وطنی پیش رفت کرده؟!

پاسخ- این آزادی ها بجایش و من او ناره تایید میکنم اما وزیر بسیار دانشمند و با فرهنگ ما میتوانست برای تقویۀ رسانه های آزاد|؛ مثلاً مسؤول نهاد دیده درایان ره به یک پست بلند دولتی و معاش متحول ومتکامل دالری مقرر کنه، نمیگم که حتماً  من و لو هر کسی مسؤول دیده درایان رسانه ها بود یعنی من!

سوال- ای مقرری چه مفادی به رسانه های آزاد رسانیده میتوانست؟ و چرا ضرور بود؟

پاسخ- ای کار بخاطری ضروری بود که مسؤول دیده درایان رسانه ها و موسسه »می« در زمان وزیر غیر دانشمند پیشین اطلاعات و فرهنگ و بعد ها در روزهای رای دهی شورا برای وزیر شدن مجدد وزیر بسیار دانشمند جد و جهد بی اندازه زیادی کرده بود و تولیدات کارخانۀ کوچک تولید افترا، دروغ، توهین و تهمت نهاد دیده درایان رسانه ها ره به حد اعظمش رسانده بود.

پس ما مستحق این امتیاز بودیم و فایدۀ این کار به رسانه های آزاد! این بوده میتوانست که ما بواسطۀ زور دولتی خود یک بازار خورد و برد بازرگانی را تشکیل داده و از آن طریق برای رسانه های بی بضاعت فند جمع کنیم.

سوال- چه فکر می کنین وزیر بسیار دانشمند چرا این توجه ره به شما و رسانه های آزاد! نکرد؟

پاسخ- بخاطریکه تیم تمامیت خواه و قوم گرای حکومت مانع ایجاد می کنه، شما میدانین که تیم قوم گرای درون حکومتی به شدت فعال اس و نمیگذاره تا وزیر بسیار دانشمند به کار های دانشمندانه و فرهنگ مدارانه اش رسیدگی کنه بناءً در نتیجه این حالت وزیر بسیار دانشمند مجبور میشه تنها به ترویج فرهنگ خوردو نوش و رقص و سماع توجه کنه و از کار رسانه های آزاد! فارغ شوه. البته تماشای بعضی برنامه های تفریحی رسانه های دیداری بسیار آزاد و یا بیانیه های خود شان درلوده کن مولی ره که فراموش کده نمیتانه.

سوال- بسیار عالی، بالاخره برای وزیر بسیار دانشمند جهت اصلاح امور و آزادی هر چه بیشتر رسانه های زور دار چه پیشنهادی دارین؟

پاسخ- پیشنهاد من بری وزیر بسیار دانشمند و با فرهنگ ما اینس که جهت بهبود و آزادی! رسانه ها اگر بتانن یک شبکۀ مافیایی ره ایجاد کده و مره در رأسش قرار بتن، بدون شک که امروز هم مافیای رسانه یی داریم اما چندان منسجم و متشکل نیس و من وعده میتم که اگر این مسؤولیت خطیر به عهدۀ من گذاشته شد، یک رسانۀ به اصطلاح ملی قوم گرا هم از دستیم نفسی به راحت کشیده نخات تانست، برای ترویج دیموکراسی، آزادی زن و آزادی آقای بشر یک سری راهکاری مفیده ره اتخاذ خات کدم کارخانۀ تولید افترا و دروغ خود ره هر چه فعالتر خواهم ساخت و با شعار آزادی بیان به هیچ کس هم حق اعتراض نخات دادیم، اگر وزیر بسیار دانشمند این دیده درایی های نهاد دیده درایان رسانه ها ره قدردانی نموده و به آن امتیازات در خور فعالیتهایشه بتن بیگمان ما دیگر هیچ گله یی هم از او نخواهیم داشت.

- خوب آقای تولیدی! از گفتگویی که با ما کردین بسیار تشکر!

- تشکر از شما هم.

فرستادن/حفظ کردن

Leave a Reply

Refresh Image
*

Spam Protection by WP-SpamFree

Advertisement

Recently Commented

  Archives by Tag

  ا

  Recent Entries

  • مصاحبه با محترم آصف آهنگ دانشمندی که چراغ مشروطه خواهان را روشن نگاه داشته است
  • جلسه شورای امنیت ملی: از روز تاریخی و خجستهء استراد استقلال کشور با شکوهمندی تجلیل بعمل آید
  • عنوانی حامد کرزی پیام های تبریکیهء سران کشور های مختلف جهان به مناسبت استرداد استقلال کشور
  • د خوست ولایت د شمل فارم باغ په سيمه کې د اوه شپیته مليونه افغانيو په لګښت د يوه لوى پله د بنسټ ډبره کیښودل شوه
  • وحدت ملى بخاطرحفظ استقلال کشور آرمان ستُرگ شاه امان اﷲ بود!
  • مدت اقامت مهاجرین افغان در پاکستان تا سال ۲۰۱۵ تمدید شد
  • نماد استقلال، منار وزارت دفاع یا طاق ظفر پغمان
  • دخپلواکۍ دگټلو تاريخي خاطرې يادمو مبارک
  • ادرار بصورت ایستاده
  • سپینه ماڼۍ او له حقایقو تور انځور