Posts | Comments | E-mail /

طرح تغییر نظام،از ریاستی به آپارتمانی:طنز

Posted by on Jan 18th, 2012 and filed under افغانستان در آیینهء مطبوعات جهان, تحلیل. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

کنفرانس (نظام فدرالی) به اشتراک عده یی از غاصبین و فروشندگان وطن در حالی به پایان رسید که از (فدرالیزم) تنها (فد) آنرا به زبان آورده توانستند، بعد هم زبان فروشندگان به حکم خداوند  لال شده و تنوانستند نام نظام مورد نظر خویش را مکمل به زبان آورده و با خود بیاورند، گر چه معامله گران مجرب شان در مصاحبه ها و گفتگو های مطبوعاتی خویش این نام  را به آسانی بزبان آورده در باره اش وضاحت دادند.

هیأت فروشندۀ وطن در بازگشت به همان  وطن معامله شده طی پریس کنفرانسی به اشتراک هر یک آقای »مختنق«، آقای »دشتمنم«، آقای »قهرمان نژاد« دستیار سابق مرزاجان وشبح استخباراتی آقای »امرله چارلی« هدف کنفرانس برلین را تغییر نظام از ریاستی به نظام آپارتمانی وانمود کردند، آقای »قهرمان نژاد« در سخنانش واضح ساخت که »نظام متمرکز ریاستی منجر به دیکتاتوری شده و در نتیجۀ همین دیکتاتوری هیبتناک ما تا به برلین رسیدیم ، درست؟

آقای »دشمنم« اظهار د اشت: »ما نتوانستیم پد… پد… پد… (فد) را درست تلفظ نموده و نامش را کاملاً یاد بگیریم همین بود که نام نظام پارلمانی را یاد مان دادن و گفتن که خوبی این نظام در این اس که در آن هر کس در هر وقت و هر زمان و هر جا میتواند  گپ بزنه آنهم گپ مفت!«

آقای »مختنق« توضیح نمود: »ما همرای یکدیگی خود فیصله کردیم که گپ خو ده ای نظام هم بی ازو میزنیم و هیچ دیکتاتور مرکزی زورش نمیرسه که ما ره خاموش بکنه روز وشو بدون وقفه و تحت دیکتاتوری ارگ بر ضد ارگ گپ میزنیم و می زنیم  اما فایدشه چندان ندیدیم و همی ارگ از خود مونشوود، بیایین به معامله گرای مجرب پیشنهاد کنیم که بلدۀ مو طرح یک نظام اپارتمانی ره بسازن قسمی که در آن هردو طرح پارلمانی و فد، فد، در یک چوکات آپارتمانی جای شده باشه.«

آقای مختنق در توضیح نظام پیشنهادی شان مثالی آورد: »مثلاً افغانستو یک بلند منزل ساخته شده بدست غاصبین مجرب اس که در آن بری دوستای معاملاتی خو یک یک آپارتمان توزیع کده و هر کدام مو در آپارتموی خو یک یک ارگ جداگانه ساخته باشیم، و به طور مثال اپارتمان مرکزی ما از مرکز و غرب کابل گرفته تا ولایت بیسودو میدان و غزنی و پروان و بغلان و نیم جوزجان و نیم سمنگان و نیم فاریاب و نیم بلخ گرفته تا به غور و بادغیس و بامیان ارزگو و نیم زابل و نیم قندهار تا به هراته تشکیل شده باشه، در بینش ما یک ارگ می سازیم و در آن سیستم پارلمان جور کده بلده خو از صبح تا شام گپ می زنیم و گپ می زنیم و گپ می زنیم. شکل پارلمانی به این ترتیب ساخته شد.

چون خود ما مال خدا 20تن اولاد داریم کل اپارتمو ایله در بین اونا تقسیم شوه و به هر یکی یک اتاق خوردترک حصه برسد حتی که نخات تانستیم به طرفدارا و قومای دور خود حصه بکشیم  چون که آپارتموی مرکزی خورد ترک اس میشه که مثلاً ده آن وخت آقای »دشمنم« یا »قهرمان نژاد« در آپارتمانای خو بری طرفداری ما حصه بتن. البته، این بود شکل آپارتمانی طرح مو که این طرح پارلمانی

آپارتمانی عین کار نظام فد… فد… (فدرالی) ره میکنه و از طرف معامله گران کانکریتی ما هم ای طرح استقبال شد.

شبح  استخباراتی آقای »امرله چارلی«  در حالیکه کینه توزانه و غضب آلود به سوی آقای »مختنق« مینگریست و گویا از احتمال پیشنهاد شراکت آپارتمانی آقای مختنق به دیگران ناراحت شده بود، سرش را به علامۀ تایید آهسته جنبانید و چون تنها شبح استخباراتی بود دیگر ابراز نظری نکرد، اما با تشویش در هوا می جنبید و نقشه خیالی وطن را اندازه گیری میکرد که »اگر تنها آپارتمان مرکزی به این وسعت ساخته شود به آپارتمان احتمالی ما چقدر جای خواهد ماند؟«

فرستادن/حفظ کردن

Leave a Reply

Refresh Image
*

Spam Protection by WP-SpamFree

Advertisement

Recently Commented

  Archives by Tag

  ا

  Recent Entries

  • جلسه شورای امنیت ملی: از روز تاریخی و خجستهء استراد استقلال کشور با شکوهمندی تجلیل بعمل آید
  • عنوانی حامد کرزی پیام های تبریکیهء سران کشور های مختلف جهان به مناسبت استرداد استقلال کشور
  • د خوست ولایت د شمل فارم باغ په سيمه کې د اوه شپیته مليونه افغانيو په لګښت د يوه لوى پله د بنسټ ډبره کیښودل شوه
  • وحدت ملى بخاطرحفظ استقلال کشور آرمان ستُرگ شاه امان اﷲ بود!
  • مدت اقامت مهاجرین افغان در پاکستان تا سال ۲۰۱۵ تمدید شد
  • نماد استقلال، منار وزارت دفاع یا طاق ظفر پغمان
  • دخپلواکۍ دگټلو تاريخي خاطرې يادمو مبارک
  • ادرار بصورت ایستاده
  • سپینه ماڼۍ او له حقایقو تور انځور
  • تبرئه روحانی پاکستانی در محکمه این کشور