Posts | Comments | E-mail /

دولتمردان ما باید حد اقل خود را از بدبختی نجات دهند

Posted by on Apr 30th, 2011 and filed under تحلیل, سرمقاله. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

نویسنده:- دوکتور احمد فرید ثمین
بدیهی است که  اوضاع نظامی و سیاسی کشور بنا بر موضعگیری ها ناخردمندانهء دولتمردان ما  با گذشت هر روز رو به وخامت می گرایید. اوضاع چنان وخیم است که طالبان دروازه های شهر کابل را دق الباب می کنند مگر متاسفانه دولتمردان ما آواز دق الباب آنرا نمی شنوند. طالبان چنان فعال هستند و دولتمردان ما چنان به خواب غفلت فرو رفته اند که طالبان برای رهایی زندانیان خود در ظرف پنج ماه تونلی را به طول ۳۶۰ متر حفر می کنند مگر دولتمردان ما برای رهایی ملت مظلوم ما از عفریت جوع و گرسنگی، جنگ و بدبختی هیچ  گونه تلاش نمی کنند؟ مخالفین مسلح برای نگهداری  انتحار کننده گان دستگیر شدهٔ خود حتی در زندان های دولتی سعی و تلاش می کنند تا آنها محاکمه نشوند، مگر  دولتمردان ما برای نگهداری مردم  یک روز هم کار و فعالیت نمی کنند، طالبان شب و روز به مثل مورچه ها زمین را حفر می کنند تا همکاران و همنوایان خود را رها کنند مگر دولتمردان ما حتی برای تامین امنیت خود اقدام نمی کنند، طالبان در داخل ادارات دولتی رخنه می کنند مگر  دولتمردان ما با وجود امکانات زیاد ، با سیلاب دالر و یورو نمی توانند در قلب های مردم نفوذ کنند، طالبان باوجود آنکه روزانه به دهها تن از هموطنان مظلوم  ما را در حملات انتحاری از بین می برند مگر باز هم می توانند، علیه دولت افغانستان مظاهرات را راه اندازی کنند، مگر دولتمردان نمی توانند ذهنیت مردم را علیه طالبان بسیج کند، طالبان می توانند ویبسایت ها خود را فعال نگه کنند مگر متاسفانه ریاست جمهوری ما از مدت سه ماه بدین سو نمی تواند یک ویبسایت  را برای خود فعال کند، طالبان در تمام امور دهشت افگنی و تروریستی خود همآهنگ بوده و حتی بعضی اوقات حملات انتحاری را بطور همآهنگ انجام میدهند مگر  دولتمردان ما در هیچ کار  خود همآهنگ نیستند، حتی از قانون اساسی کشور بطور همآهنگ پیروی نمی کنند.  سفیران ما در کشور های خارج در  مراسم بین المللی بجای سرود ملی، سرود های تنظیم  های متبوع  خود را نشر می کنند، وزیران ما هنوز هم افغانستان را خراسان قلمداد می کنند. دولتی که خود به قانون اساسی احترام نداشته باشد، چگونه از دیگران خواستار احترام آن می باشد؟ دولتی که خود قانون را نقض  می کند، چگونه از آن پاسبانی خواهد کرد؟ دولتی که در طول یک دهه نتوانست حتی امنیت  شهر کابل را تامین کند، در ظرف چند قرن امنیت تمام افغانستان را تامین خواهد کرد؟ دولتی که براساس خواسته های تفنگداران و بیسواد جنگی شکل گرفته باشد، چگونه شگوفایی این دیار ویران را به ارمغان خواهد آورد؟
.
هکذا این دولت چنان غیر متجانس است که در یک قطب خود  یک متعصب را در بطن خود جا داده است و در قطب دیگر خود متعصب دیگر را، یک وزیر یک چیز می گوید و وزیر دیگر چیز دیگر.  محمد رحیم وردگ وزیر دفاع ایجاد پایگاه های دایمی امریکا را به نفع افغانستان قلمداد می کند مگر از طرف دیگر  اسماعیل خان وزیر آب و برق تاسیس پایگاه های دایمی را به مثابهٔ آویختن طوق غلامی به گردن  محسوب می کند ، معنوی رییس کمیسیون مستقل انتخابات نتایج انتخابات را صد فیصد مشروع قلمداد می کند مگر مولوی صدیق الله حقیق رییس محکمهء اختصاصی آنرا صد فیصد نا مشروع می داند،  استاد ربانی رییس شورای عالی صلح،  طالبان را یکبار دیگر به مثل سال های دههء نود میلادی فرشته های نجات خطاب می کند و برای افتتاح دفتر آنها در ترکیه شب و روز فعالیت می کند مگر از طرف دیگر  داکتر عبد الله عبد الله سخنگوی پیشین شورای نظار که برای تسخیر ریاست جمهوری سعی و تلاش می کند، طالبان را جنایت کار و از عصر حجر قلمداد می کند، معاونین ریاست جمهوری در عقب پرده با  اپوزیسیون دولت در ارتباط بوده و در حقیقت اپوزیسون را تمویل می کنند و دولتی را که خود در آن به حیث معاونین ریاست جمهوری ایفایی وظیفه می کنند متهم به بی کفایتی می نمایند،  حامد کرزی رییس جمهور کشور از یک طرف فرمان های انحلال شرکت امنیتی خصوصی را صادر می کند مگر از طرف دیگر بیش از نصف این شرکت ها مربوط برادران  او و اعضای دولت است، رییس دولت در روز حساب دهی می گوید که بیش از ۱۰۰ هزار دالر پول ندارد مگر رییس بانک مرکزی افغانستان می گوید که برادرش بیش از ۲۲ میلیون دالر را از کابل بانک قرضه گرفته و این بانک را ورشکسته کرده است.
اکنون ما نمی دانیم که در این غایله کی راست می گوید؟ رییس بانک مرکزی راست می گوید و یا هم محترم کرزی صاحب؟ استاد ربانی راست می گوید و یا هم داکتر عبد الله؟  رحیم وردگ راست می گوید و یا هم اسماعیل خان؟ مولوی معنوی رییس کمیسیون مستقل انتخابات  راست می گوید و یا هم مولوی صدیق الله حقیق رییس محکمهٔ اختصاصی انتخابات؟
اگر از حقیقت اغماض نکنیم ملت مظلوم ما با در نظر داشت اوضاع فعلی بطور کامل مایوس بوده و نمی داند که به کی ناله و  فریاد کند؟  از یک طرف طالبان خدا ناترس با حملات غیر اسلامی و غیر انسانی خود بیخ و بنیاد ملت ما را قلع و قمع کردند و از طرف دیگر دولتمردان ما با موضعگیری های غیر خردمندانه  خود افغانستان را به ورطهٔ تباهی بردند.   اسفبار است که  دولت ما به حیث دولت عمل نمی کند، و وزیران ما به حیث وزیران؛  دولتمردان ما چنان می پندارند که آنها مهمانان چند روز  هستند و باید هر چه زود تر سرمایه های ملت را به حساب های بانکی خویش انتقال دهند و در جزیرهٔ لیف خرمای امارات متحدهٔ عرب برای خود قصر های زیبا را خریداری کنند.  دولتمردان  ما که  احساس وطندوستی را یاد ندارند حد اقل باید همآهنگی را از طالبان بیآموزند که چگونه با حفر یک تونل ۳۶۰ متری،  ۵۰۰ تن از زندانیان خود را آزاد کردند و آنها را نگذاشتند که محاکمه شوند؟ اگر دولتمردان ما نمی توانند ملت مظلوم ما را از فقر و بیچاره گی ، جنگ و خشونت رها کنند، حد اقل خود را از بدبختی نجات دهند
فرستادن/حفظ کردن

8 Responses for “دولتمردان ما باید حد اقل خود را از بدبختی نجات دهند”

 1. Vote -1 Vote +1پیر بابر says:

  هموطنان عزیز در تیم نشراتی گران افغانستان

  هرچند من به تصحیحات که شما میکنید احترام دارم ولی باور کنید که من هرگز یک نوکر و غلام را با نام نامی یکی از بزرگترین شخصیت های جهان یعنی امان الله خان غازی یاد نمیکنم

  بلکه همان نام پنجابی را برای نوکران پنجابی های بویناک ترجیع میدهم

  ولی این نوکر پنجابی ها باز هم دهن باز کرده ولی یک مثال نیاورده که من در کجا و چه وقت و چگونه کدام ملیت با هم برابر و برادر کشور ما را خدای ناکرده توهین کرده ام ؟

  این فقط همان چال غلام بچه های پنجابی های بویناک است که در سایت های دیگر هم از آن استفاده کرده و اگر کسی احمق شاه مسعودوف یا امیر الشیاطین عمر یا وحشتی مزاری را خائین و جنایتکار بخواند بدون یک لحظه
  تاخیر تمام اقوام شریف کشور را توهین میکنند

 2. Vote -1 Vote +1پیر بابر says:

  من از تیم نشراتی گران افغانستان میخواهم که در مورد امان الله توجه داشته باشند

  او از سایت قدردانی میکند که حتی یک طفل میداند دشمن افغانها و دشمن افغانستان است و بوسیله دو دشمن واقعی افغانها یعنی پنجابی های بویناک و آخوند های شیطان صفت ایران تمویل میشود

  برای شما جالب خواهد بود که بدانید که همین امان الله در کابل پرس زیر نامهای مزاری= خان= سهراب سپهر= عطا خیل و چندین نام دیگر بر ضد پشتونها و افغانها مینویسد

  من وقتی یک حرف را میزنم آنرا خوب میسنجم و بعد میگویم – شما ضرور نیست که متخصص راکت باشید که این مسله را درک کنید فقط شیوه نوشتن ، جمله بندی و غیره شان کافی است نشان دهد که اینها فقط همان یک نفر اند که نه تنها در یک یا دو سایت بلکه در سایت های مختلف افغانی زیر نام های مختلف یا بر ضد افغانها و افغاسنتان و بخصوص پشتونها مینویسند یا هر صدای ضد پنجابی های بویناک کثیف را میخواهند زیر نامهای مختلف خفه کنند

 3. -1 Vote -1 Vote +1امان الله عمر says:

  اینکه کابل پرس مقالات پشتو را به نشر می رساند کار نادرست نبوده است
  کسانیکه در همان کابل پرس بنام تنور و اکنون بنام های مختلف بین اقوام شریف افغانستان تفرقه می اندازند اصلا نوکران ایران و پاکستان بوده اند
  کسانی هستند، که در لندن ماهوار از ایران مزد دریافت می دارند و ایران هم از عده سست عنصر مانند پیر بابردر شبکه های جاسوسی به نفع ایران استفاده می نماید
  ګاهی اشخاص به طور دستوری علیه ایران قرار می ګیرند، و لیکن به نفع همان قدس ایران چرندګویی می کنند
  قدس ایران در ترور شیعیان در سراسر جهان دست دارند ، تا تفرقه مذهبی را به نفع خود تمام کنند
  طوری که محترم رازق مامون در نوشته های خود از پلان های دشمنانه و تجزیه طلبانه ایران در افغانستان یاد اوری نموده اند، همه و همه واقعیت بوده ، و مردم افغانستان نوکران ایران را در هر جامه که هستند می شناسند که یکی ان همین پیر بابر است که در سایت های کابل پرس قبلا بنام تنور و اکنون بنام پیر بابر در افغان جرمن انلاین و ګران افغانستان و در نشرات دیکر وظفیه دارد تا از یک قوم در دفاع ، علیه قوم دیکر چرند ګویی کند
  برای همچو اشخاص باید ګفت که مردم افغانستان هوشیار و بیدار است، و دور نیست که چهره های قدس ایران در لندن و دیګر کشورها افشا و رو سیاه ګردند
  قابل توجه ګران افغانستان مکررا باید ګفت که هر چی زودتر جلو مهرهای قدس ایران را در این سایت ملی ګرفته شود
  هموطنان عزیز ببنید ، که این روبا و مهره قدس مرا نوکر پنجاب قلمداد کرده، در حالیکه در همین سایت تحت عنوان پاکستان څه غواړی
  مقاله را نوشته ام، و بخش دوم ان به نشر خواهد رسید ، خود قضاوت کنید که نوکران قدس ایران وطنپرستان را بدنام می نمایند، و همین پیر بابر در سایت کابل پرس بنام دیګر علیه قوم پښتون قرار ګرفته و در دفاع قوم شریف تاجیک تفرقه اندازی می کند
  و همین پیر بابر در ګران افغانستان و افغان جرمن انلاین در دفاع از قوم پشتون علیه دیکر اقوام ما تفرقه اندازی می کند
  همین یک شخص در دفاع هر دو قوم و لیکن بر ضد کل افغانستان عمل می نماید
  جدا ارزومندم تا دریچه نظر خواهی را ببندید
  همه اقوام افغانستان با هم بردار و بنام افغان یاد می شوند و همه اقوام شریف و قهرمان ما افغانستان را دوست دارند و تاریخ شاهد است که این مردم علیه ایران و پاکستان متحد بوده اند، و هر ان کس بنام این و ان تفرقه اندازی می کنند و ګویا خود را در دفاع یک قوم نشان می دهند در حقیقت دشمن همان قوم اند

 4. +3 Vote -1 Vote +1سردار says:

  زما په نظر ښاغلی امان الله که ریښتیا ځان ته افغان وایی نو بیا پر کوم اساس د کابل پریس لپاره لیکنې کوی؟

  کابل پریس داسی یو سایت ده چې حتی زمونږ دری ژبې وروڼه هم ورنه نفرت لری. په کابل پریس کې پر افغان مشران باندې ملڼدې وهل کیږی خو امان الله خان بیا همدې ویب پاڼې ته لیکنې کوی او بیا نورو ته مشورې ورکوې چه څه وکړی او څه نه

 5. +3 Vote -1 Vote +1خرچنگ says:

  فقط این را می گویم کسی که با سایت کابل پریس همکاری می کند دوست افغان ها بوده نمی تواند؟
  کسی که به کابل پریس می نویسد بجز از دشمنان افغانستان بوده نمی توانند. کابل پریس بر فرهنگ افغان چنان تمسخر می کند که اکنون این سایت هیچ خواننده ندارد. پس قضاوت از شما کسی به کابل پریس می نویسد قابل اعتماد بوده نمی تواند.

  خرچنگ

 6. +3 Vote -1 Vote +1پیر بابر says:

  بیایید ببینیم کی میخواهد که بخش نظریات حذف شود : ا

  امان الله عمر یعنی همان **** که تا حالا فرق بین پارس و فارس را نمیداند و پالیسی رسمی فارس های فاشیست را که هر نویسنده ، عالم ، شاعر را از آن خود میدانند در این راستا بدون اینکه حتی بداند ، تایید میکند. زیرا فارس های میگویند که آنها همان پارتها= پارتیها= پارس ها اند

  امان الله عمر در سایت کابل پرس که سایت دشمنان افغانستان و افغانها است مقالات طفلانه خود را روان میکند و حالا که افغانها با استفاده از سایت گران افغانستان تعداد پیام گذار ها را در آن سایت ضد افغان نزدیک به صفر رسانده اند این چوچه پنجاب میخواهد با حذف بخش پیام گذاران، افغانها را دوباره مجبور کنند به سایت های ضد افغانی برای درد دل مراجعه کنند

  موصوف هر بار از توهین اقوام با هم برابر و برادر افغان یاد میکند ولی یک مثال نیاورده است که کی به اقوام برادر افغان توهین میکند ؟

  آیا محکوم کردن جنایات قاتلان ملت، خائینان ملی ، اجنت های روس و پنجابی های بویناک چون جنایتکار و خائین ملی احمق شاه مسعودوف و یا امیر الشیاطین ملا عمر توهین به کدام قوم و یا ملیت است ؟
  هرگز نه- ما فقط جنایتکاران خبیث را از هر قوم و نژاد و مذهبی که باشند محکوم میکنیم نه فامیل شانرا ، نه سمت شانرا ، نه ولسوالی و نه ولایت شانرا

  از همین رو من همیشه وقتی از احمق شاه مسعودوف و برخورد غیر انسانی او حتی با خانمش یاد کرده ام ، آن معصوم را بیگناه و با کلمات نهایت شایسته خطاب کرده ام . زیرا او و اولاد معصوم او مسول جنایات و وطنفروشی احمق شاه مسعودوف ، ضیا مسعودوف و ولی مسعودوف که حتی قالین سفارت افغانی در لندن را در بازار به فروش رساند ، نیستند

  موصوف اصلا از این مسله توهین به اقوام بهانه ی بیش ندارد — زیرا هر باریکه ما پنجابی های بویناک چتلستان میگوییم آتش در وجود این غلام پنجابی های کثیف روشن میشود

  مگر شما به خاطر ندارید وقتی ما حمله پنجابی های کثیف و بویناک را بر عساکر افغان محکوم کرده و جواب شجاعانه قوای مسلح افغان را مورد ستایش قرار دادیم این غلام پنجابی ها بدون یک لحظه تاخیر حمله پنجابی های بویناک را به بهانه اینکه گویا قوای ناتو اول حمله کرده بودند توجیه کرده و شجاعت افغانها را زیر سوال قرار داد ؟
  من از مسولین سایت گران افغانستان خواهش میکنم فریب این غلامان کثیف پنجابی های بویناک را نخورند و این سایت افغانها را در اختیار کسانی که حتی غیر مستقیم سردار شهیدان داود خان را توهین میکنند ، قرار ندهند و به حرف های غلام بچگانه آنها که فقط میخواهند هر سایت افغان را از محکوم کردن پنجابی های بویناک بر عذر دارند ، فریب نخورند

  وسلام

 7. Vote -1 Vote +1امان الله عمر says:

  قابل توجه هیات ګران افغانستان
  در زمان بسیار کم سایت ګران افغانستان در قلوب مردم ما راه یافته ، و در راستا یک عده اشخاص و افراد که دیګر سایت را رهبری و مدیرت می نمایند ، رشد روز افزون این سایت را دیده نمی توانند، چون خود انها با امراض روانی دچار بوده اند ، و هستند کسانیکه می خواهند در دفاع از یک قوم علیه قوم دیګر قرار ګیرند طوریکه دیده می شود در اکثریت سایت های افغانی ما این مرض سرایت نموده ، و از خاین قهرمان و از قاتل مرد اهنین ساخته اند
  شمایان توجه داشته باشید که ایران و پاکستان هم در پی تخریب این سایت یعنی ګران افغانستان است و من پشنهاد می نمایم تا دریچه نظر خواهی حذف شود، و در عوض ان دریچه نظریات ګشوده شود
  قابل توجه ، و اکیدا باید ګفت، تاخت و تاز علیه اشخاص و افراد روحیه خوب برای مردم ما نمی دهد، کسانیکه در پی افشا دیګران است، می توانند توسط مقالات و نظریات ، افکار خود را روشن نمایند، نی اینکه از کلمات درشت
  و غیر ملی استفاد به عمل اید
  دشنام و توهین با دیګران را افغانیت و مردی نیست
  اکثریت سایت های افغانی، اګر ملاحظه شود همه و همه رنګ قومی به خود ګرفته اند ، که به حال مردم خوب نبوده است، و مدیران بعضی این سایت ها با حیله و نیرنګ می خواهند ، سایت ملی و با ارزش ګران افغانستان را در خور مردم بد معرفی نمایند، و انها در تقابل به سایت ګران افغانستان قرار ګرفته اند، و توجه باید کرد که انها اشخاص و افراد را غرض بد نام کردن سایت ګران افغانستان نیز توظف کرده اند،
  ایا ضرور است برای یک نظر و یا دو نظر همه ملت را نادیده ګرفت؟
  بس است این نظر خواهی و نظر دهی
  سایت ګران افغانستان با داشتن صدها هزار بینیده در ردیف اول در جمع افغانها قرار دارد، و در این امر هیچ شک و تردید جای ندارد، اخبار دست اول که حتی مراجع مهم و بین المللی مسایل خبری را از منابع ګران افغانستان اخذ می نمایند، روی این ملحوظ ، هستند کسانی که علیه بدنام سازی این سایت برنامه ریزی می نمایند
  یګانه راه نفوذ همچو اشخاص و افراد وجاسوسان پاکستان و ایران از راه همین دریچه نظر خواهی ممکن است و بس
  چاره خوب این است تا دریچه نظریات به طور جداګانه راه اندازی شود و ان هم بعد از تایید هیات ګران افغانستان نشر شود در غیر ان ګران افغانستان محبویت و درایت ملی خود را خدا ناخواسته از دست خواهد داد
  توجه توجه توجه

 8. +1 Vote -1 Vote +1پیر بابر says:

  آقای محترم ثمین

  شما کاملا فرموده اید . اوضاع روز به روز وخیم میشود و مردم مظلوم ما هر روز بیچاره تر و هر روز بیشتر با خطر و بی امنی مواجه میشوند ولی برادران کرزی و مارشال شلغم در روز روشن از کابل بانک میلیونها دالر دزدی کرده آنرا به دوبی انتقال میدهند

  این خود نشاندهنده این است که حتی برادر کرزی رئیس جمهور به دوام این دولت باورندارند و به عوض سرمایه گذاری در داخل کشور پول های شانرا به خارج انتقال میدهند

  در این صورت چگونه مردم ما به این دولت و این رئیس جمهور اعتماد کنند ؟

  مارشال شلغم که یک جنایتکار خائین و خایف است که در ده سال گذشته فقط با تهدید و چاپ عکس های جنایتکار و خائین دیگر یعنی احمق شاه مسعودوف و دامن زدن مسایل قومی و سمتی به زندگی پرازیتی خویش ادامه داده و میداند که امروز یا فردا مردم او از از چوبه دار آویزان خواهند کرد

  ولی من نمیدانم که کرزی صاحب و برادر او چرا با این جنایتکاران خبیث که دست های شان به خون مردم بیگناه آغشته است ، طرف آمده و حتی تجارت و داد و ستد میکنند ؟

  من نمیدانم چرا کرزی صاحب از اول این اشتباه تاریخی را مرتکب شده و یک جنایتکار جاهل و کثیف چون مارشال شلغم را به حیث معاون خود تعین کرده است ؟

  چرا ها زیاد است ولی متاسفانه کسی نیست که به مردم جواب دهد و چنین معلوم میشود که کرزی صاحب هم کر شده است و اصلا صدای ملت مظلوم افغان را نمشنود

Leave a Reply

Refresh Image
*

Spam Protection by WP-SpamFree

Advertisement

Recently Commented

  Archives by Tag

  ا

  Recent Entries

  • هشدار های طالبان را بطور جدی تحت بررسی داریم: سخنگوی ریاست جمهوری مصر
  • عمر داوودزى راتلونکو ولسمشريزو ټاکنو ته کانديد دى
  • مصر
  • دستگیری چند تن از افغان ها به اتهام سهم گیری در مظاهرات اخیر مصر: خبر عاجل
  • برادر ایمن الظواهر در قاهره دستگیر شد
  • هند از باز داشت یک تروریست خطرناک خبر داد
  • خلیل: افراد حکیم شجاعی، مردم را در ارزگان لت و کوب کردند
  • پسر رهبر اخوان المسلمین مصر در مظاهرات کشته شد
  • طالبان نیز خشونت های اخیر مصر را تقبیح کردند
  • حامد کرزی با وارث شهدای حادثه اخیر انفجار ماین در ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار، اظهار همدردی کرد