Posts | Comments | E-mail /

در مورد قتل داکتر نجیب الله مصاحبهء اختصاصی با محمد اسحق توخی مشاور داکتر نجیب

Posted by on Sep 29th, 2010 and filed under سپینې خبرې. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

شما 14 سال  مشاور داکتر نجیب الله بودید چه در سازمان امنیت کشور و چه در ریاست جمهوری و چهار سال با او در دفتر سازمان ملل متحد در کابل بودید. فکر پناهنده شدن به دفتر سازمان ملل متحد از کجا به وجود آمد چرا سعی نکردید ازکشور خارج شوید.

طرح صلح ملل متحد که در نتیجه یک توطئه تخریب شد، داکتر نجیب الله تصمیم گرفت که در دفتر سازمان ملل پناهنده شود. اوضاع زمانی بد شد که موازی با طرح صلح ملل متحد که داکتر نجیب الله آنرا دنبال می کرد یک توطئه کودتایی دیگری موازی باآن آغاز شده بود.

در کجا؟ در داخل حزب دموکراتیک یا دربیرون؟

هم در درون حزب آغاز شده بود وسایل و ابزار توطئه در درون حزب بود و هم در میان مجاهدین، اصلا بگویم که ریشه این توطئه از بیرون آب می خورد. در روسیه آن وقت. و براساس این توطئه که توطئه بربادی افغانستان و ناکام کردن طرح پنج فقره ای سازمان ملل متحد بود، ولایات شمالی افغانستان یکی پی دیگری در دست نیروهای شورشی دوستم، شورای نظار و حزب وحدت افتاد.

ولی قبل از آن بین نجیب الله و مجاهدین مذاکراتی بود و همه آنها دلالت بر این می کرد که موقعیت داکتر نجیب آنقدر بد نباید باشد. حتی احتمال این می رفت که نوعی همکاری میان او و مجاهدین شکل بگیرد. ولی بعدا چه اتفاق افتاد که احساس خطر کرد؟ خطر جانی اورا تهدید می کرد؟ چرا؟

تهدید از آنجا آغاز شد که داکتر نجیب الله با بخشی از مجاهدین تماس هایی داشت، از جمله با محاظ ملی به رهبری پیر گیلانی و جبهه نجات به رهبری صبغت الله مجددی. با این گروه ها تماسهایی وجود داشت. اما با بخشهای دیگری از گروه های مجاهدین مثل جمعیت اسلامی به رهبری برهان الدین ربانی هنوزتماسی نبود، که توطئه ها آغاز شد.

روسها از طرح سازمان ملل متحد حمایت نکردند این مساله بعدها مشخص شد. و به همین اساس بود که وقتی در سال 1991 برهان الدین ربانی بعد از آنکه کودتای تندروان به ناکامی انجامید، به مسکو سفر کرد و مقامات روسیه فدراتیف به صورت رسمی در یک کنفرانس خبری اعلام کردند که ما از دولت به رهبری برهاالدین ربانی حمایت می کنیم درحالی که دولت داکتر نجیب الله هنوز سرجایش بود.

ولی آقای توخی این خیلی طبیعی است که وقتی جنگ است طرفهای درگیر گاهی باهم صحبت می کنند. چنین چیزی درمناطق مختلف جهان دیده شده است. حالا اینکه آقای ربانی رفته با روسیه صحبت کرده می تواند به معنای توطئه نباشد، می تواند به این معنا باشد که نیروهای دولتی که داکتر نجیب در راس آن بود جنگ را باخته بودند.

نیروهای دولت افغانستان جنگ را نباخته بودند، شدید ترین جنگ بعد از خروج شوروی حمله گروه های مجاهدین به جلال آباد بود. در این جنگ مشخص شد برای غرب و همه کشورهای دیگر که این دولت( دولت نجیب الله) توان دفاع از خود را دارد.

بعد از خروج شوروی سه سال امور به دست افغانها بود وقتی که داکتر نجیب الله بعد از سقوط شوروی رسما از طریق بنان سوان نماینده سازمان ملل متحد، توافق خود را برای کنار رفتن از قدرت در چارچوب طرح صلح ملل متحد اعلام کرد، اوضاع به صورت دیگری تغییر کرد. به گونه ای که بعضی از اعضای رهبری حزب، در تفاهم با شورای نظار و به طور مخفی، در صدد ناکام کردن طرح صلح ملل متحد بر آمدند. شما ویدو کلیپ هایی را که اخیرا منتشر شده شاید دیده باشید که آن بخش از اعضای حزب بعدا همراه با نیروهای احمدشاه وارد کابل شدند.

شما همه اینها را به حساب این می گذارید که شوروی آن وقت علیه داکتر نجیب الله توطئه کردند و خواستند که مجاهدین به سرقدرت بیایند، اگر موقعیت نجیب طوری بود که می توانست هنوز مقاومت کند و حتی طرح صلح سازمان ملل متحد را به پیش ببرد چرا روسیه ترجیح می دهد که متحد قدیمی اش را رها کند و از مخالفانش حمایت کند.

روسیه فدراتیو که از میان خرابه های شوروی سابق سربلند کرده بود. مصروف سرپا ایستادن خود بود توان حمایت از آسیای میانه را که زمانی جزئی از اتحاد جماهیر شوروی بود نداشت. آنها از این بیم داشتند که اگر داکتر نجیب الله بتواند سرپای خود بیاستد. شاید جمهوریت های آسیای میانه جذب کشورهای غربی شوند. بنا بر آن آنها خواستار افغانستانی بودند که دچار آشوب و نا آرام باشد. تا نتواند جمهوریت های آسیای میانه ارتباط خود را از طریق افغانستان با کشورهای غربی برقرار کنند.

این البته تحلیل شما است.

بلی این تحلیل من است و من به پای آن ایستاده ام.

بسیار خوب 4 سالی که شما و داکتر نجیب در دفتر سازمان ملل متحد به نحوی زندانی بودید، در دفتر زندان ملل، در این مدت اتفاقی افتاد که به شما نشان دهد که شما آزادید و می توانید بیایید بیرون؟

هیچ نشانه ای دیده نشد. برعکس چند بار که نمایندگان سازمان ملل متحد به کابل آمدند، از دولت مجاهدین تقاضای خروج داکتر نجیب الله را کردند. آنها بارها رسما اعلام کردند رسما حتی خود پطروزغالی دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که خروج مصون داکترنجیب الله جز طرح صلح سازمان ملل متحد بود. که باید او از افغانستان بیرون شود و به کشور دلخواه خود برود. ولی حکومت مجاهدین در آن زمان با این تقاضا موافقت نکرد. درحالی که بسیاری از سران حزب دموکراتیک خلق که با مجاهدین در تفاهم بودند به همکاری مجاهدین از کشور خارج شدند.

چهار سال گذشت شما درمقر سازمان ملل بودید تا اینکه طالبان کابل را تصرف کردند ودرست درشب 27 سپامبر 1996 دقیقا چه اتفاق افتاد. چه کسانی آمدند و داکتر نجیب را با خود بردند.

ساعت یک شب بود که کسانی به نام طالبان آمدند و به داکتر نجیب الله گفتند که شما را رهبری ما خواسته که به ارگ بیائید نجیب گفت من پناهنده ام اینجا و نمی خواهم از اینجا خارج شوم.

کی ها بودند اینها؟

اینها چند نفر بودند که لباس شخصی داشتند، مسلح بودند و گفتند ما طالب هستیم بالاخره داکتر نجیب الله را بزور بردند.

ساعت شش صبح دوباره باز آمدند و به برادر داکتر نجیب الله گفتند که شما را برادر تان خواسته است، و برادر دکتر نجیب الله را نیز با خود بردند.

ولی شماری ازمجاهدین از جمله مارشال فهیم گفته اند که کسانی از طرف مجاهدین رفته بودند و گفته بودند که بیائید با ما خارج شوید یعنی با ما بروید به طرف شمال، یعنی ظاهرا می خواسته اند جان داکتر نجیب الله و شما راحفظ کنند؟

بله آن بار هم یک فرد نظامی که نه نامه رسمی داشت و شناخته نمی شد که او کیست؟ وارد دفتر ملل متحد شد و گفت که حامل پیام فهیم است برای ترک کابل. داکتر نجیب الله این را دریافته بود که در چهارسال حکومت مجاهدین به او اجازه خروج داده نشد.

ولی فهیم می گوید که او یک شخص نا شناس نبود بلکه فردی بود به نام آقای جلال که قبلا هم فرد رابط بوده بین نجیب و فهیم و می شناخته اند همدیگر را

نه اینها ادعای بی اساس است، فردی بود که ما او را نشناختیم. داکتر نجیب الله درک کرده بود که در این موقع، خارج شدن از دفتر سازمان ملل متحد گرفتار شدن دردام کسانی است که نمی خواست در پایان عمرش گرفتار آنها شود.

داکتر نجیب الله به دفتر سازمان ملل متحد ارج می گذاشت و این توقع را از حکومت کابل هم داشت که به دفتر سازمان ملل متحد احترام بگذارند. و همین انتظار را از فاتحین کابل هم داشت که محوطه ملل متحد را احترام بگذارند.

ولی صحبت های دیگر هم هست آقای توخی، ازجمله اینکه داکتر نجیب الله به نحوی مطمئن شده بود که طالبان کاری به کار او نخواهند داشت.حتی گفته می شود که به او اطمینان خاطر هم داده شده بود که نگران نباشد.

نه نه این یک گپی است که اساس ندارد داکتر نجیب الله ترجیح داد که همانجا بماند تا اینکه نا آگاهانه خود را دریک موقیعیتی قرار دهد که ممکن است برایش خطر ناک باشد به همین دلیل آنجا را ترک نکرد همانگونه که در هنگام ورود مجاهدین به کابل هم تشخیص داد که به دفتر مجاهدین برود و مجاهدین حریم دفتر سازمان ملل را نقص نخواهد کرد به همین رابطه در همانجا ماند.

می گویند طالبان دو دسته بودند، دسته ای می خواستند اورا نجات دهند و دسته دیگری می خواستند او را بکشند.

من دراین مورد نمی توانم چیزی بگویم. اساسا قتل داکتر نجیب الله کار طالبان نبود کار سازمان استخباراتی پاکستان بود، طالبان یک پوشش برای این کار بودند. طالبان در اولین ساعاتی که وارد کابل شدند، داکتر نجیب الله را کشتند درحالی که آنها کابل را دقیقا بلد نبودند.

خوب ولی همه می دانستند که داکتر نجیب در دفتر ملل متحد است یافتن او مشکل نبود.

طالبان نمی دانستند. طالبان در ساعت یک شب نمی توانستند که بروند درهای خانه های مردم را بزند و از آنها بپرسد که دفتر سازمان ملل کجاست؟

آقای توخی، چرا شما را نبردند؟

مارا هم می بردند، دو نفر از کارکنان خارجی سازمان ملل متحد که یکی از ترکیه بود و دیگری از آسترالیا بود آنها آمدند و به ما اطلاع دادند که داکتر نجیب را طالبان به شهادت رسانده اند. آن وقت هنوز در خروجی دفتر سازمان ملل متحد توسط نفرات طالبان کنترل نمی شد، بنا من و بادیگارد دکترنجیب دفتر را ترک کردیم و از طریق جلال آباد به پاکستان و در آنجا بازهم به دفتر سازمان ملل متحد رفتیم.

ولی بار اول که داکتر نجیب را بردند شمارا نخواستند؟

نه ما را نخواستند.

شما می گوئید که بار اول که اورا بردند شما پرسیدید که ما هم بیائیم یانه؟

بلی ما پرسیدیم و آنها گفتند که نه شما را نخواسته هنوز نخواسته.

چرا شما این سوال را کردید؟

خب ما که از مرگ داکتر نجیب الله چیزی نمی دانستیم، ما گفتیم که ما باهم هستیم، برادرش هم گفت، اما آنها گفتند که نه شما را نخواسته است.

فکر می کنید چرا داکتر نجیب الله راکشتند؟ شما پاکستان را مسئول می دانید ولی اصولا نجب الله که خطری برای کسی نبود. حتی مجاهدین از قدرت برکنار شده بودند. و اوضاع افغانستان از اوضاع گذشته کنده شده بود.

داکتر نجیب الله در پنج سال حکومت مجاهدین در افکار عامه به عنوان یک شخصیت ملی تبارز کرده بود پاکستانی ها این را تشخیص دادند که درموجودیت شخصیت های کارازماتیک چون داکتر نجیب الله سخت است که گروه های تحت نفوذ پاکستان بتوانند در افغانستان حکومت کنند. آنها هر شخصیت را که صبغه ملی می داشتند دوست نداشتند و چهره و شخصیت نجیب الله برای پاکستان کاملا روشن بود و آنها چنین شخصت هایی را برای افغانستان نمی خواستند.

حالا برگردیم به زمان مذاکرات و گفت و گو ها، صحبت برسر چی بود؟ بین نجیب و مجاهدین، چه پیشنهاد هایی به مجاهدین می دادید، گویا پیشنهاد داده شده بود وزارت دفاع برای احمدشاه مسعودمثلا.

مذاکره با احمد شاه مسعود نبود، یک پست برای احمد شاه مسعود پیشنهاد شده بود که اگر شما بیائید در یک حکومت که در آن تمامی احزاب ائتلافی سهم داشته باشند. به شمول حزب وطن و در چارچوب صلح سازمان ملل و این پیشنهاد به همه داده شده بود به همه گروه های مجاهدین.

مذاکرات دیگری که انجام شده بود هنوز درمراحل مقدماتی بود، دکتر نجیب یک مذاکره با سیداحمد گیلانی در سویس داشت و ملاقات دیگری در عراق داشت. البته با رهبران احزاب معتدل. با شاه سابق هم روابطی داشتند. تشخیص نجیب الله این بود که برای برقراری صلح از آنجایی که جامعه افغانستان یک جامعه سنتی است باید شاه سابق بازگردانیده شود بیاید به افغانستان و در افغانستان یک حکومت ائتلافی تشکیل شود. و شاه سابق در راس این حکومت قرار بگیرد. اما احزاب اسلامی بنیاد گرا که حزب به رهبری سیاف و برهان الدین ربانی و گلبدین حکمتیار در راس آن بودند، طرح دکتر نجیب الله راقبول نکردند.

یعنی علت شکست اون طرح داکتر نجیب و پادرمیانی سازمان ملل صرفا بخاطر این بود که این نیروهاموافقت نکردند.

بلی بلی، کاملا

پس توطئه ای درکار نبوده؟

ولی در اخیر اینها قبول کردند که اگر داکتر نجیب الله در قدرت نباشد، ما می پذیریم.

خوب و داکترنجیب قبول کرد که کنار برود؟

بلی

خب چرا شکست خورد؟

اول بگویم که در28 مارچ 1992 آمادگی اش را برای کناره گیری ازقدرت اعلام کرد. از این به بعد آمریکایی ها از طرح سازمان ملل حمایت عملی چندانی نکردند و روسها آنرا توسط شماری از اعضای حزب دموکراتیک خلق و نیروهای احمد شاه مسعود تخریب کردند.

شما آقای توخی تصویر خیلی مثبتی از نجیب الله می سازید بعنوان یک شخص میهن دوست که اواخر هیچی علاقه ای بجز منافع ملی افغانستان نداشت ولی ایشان زمانی که رئیس سازمان امنیت و خاد بود یک تصویری دیگری مردم ازش می ساختند بعنوان قصاب خطاب می کردند.

من تصویر نمی سازم دکتور نجیب باسیاستهای خود با عملکردصادقانه خود در برابر وطنش تصویرش را خودش ساخته بود من با این طرح شما موافق نیستم که دو شخصیت داشت یک شخصیت داشت زمانیکه رئیس اداره اطلاعات بود سیاستهایی را تعقیب می کرد زمانی که رئیس جمهوری شد سیاستهارا تعین می کرد.

شما انجا هم آنجا سمت خیلی مهمی داشتید افراد را شکنجه می کردند می کشتند در سازمان امنیت.

نه نه من برای شما بگویم که ادراه اطلاعات افغانستان که داکتر نجیب الله رهبری ان را به عهده داشت درزمانی تاسیس شده بود که افغانستان به حیث داغترین میدان جنگ سرد بین قدرتهای بزرگ تبدیل شده بود، اداره اطلاعات افغانستان تنها با چند شورشی افغان در داخل کشور مواجه نبود با ده ها هزار بنیاد گرای اسلامی که از مراکش تا اندونیزیا به افغانستان سرا زیر شده بودند در مبارزه بود، مبارزه و سیع و گسترده که مورد پشتبانی بی دریغ محافل بنیاد گرا از بیرون قرار داشت.

در چنین وضعیتی طبیعی است ارگان اطلاعات امنیت دولتی افغانستان هم کارکردش دچار اشکالهایی شده بود و جنگ روانی و تبلیغات علیه حکومکت آن زمان افغانستان و علیه سازمان اطلاعاتی افغانستان به راه افتاده بود ذهنیت عامه بی تاثیر بوده نمی توانست که گویا خاد یک چهره نسبتا زشت وتند داره تا جایکه من میدانم دکتر نجیب در آن وقت مطابق قوانین نافذ افغانستان اداره خدمات را رهبری می کرد.

سوال داکتر نجیب از یک چهره خیلی انقلابی مارکسیستی تبدیل شده بود به یک چهره ملی بیشتر در این اواخر، این تغیر فکر از نظر ایدولوژیکی هم شده بود، یعنی دیگه مارکسیست نبود؟

اساسا حزب دموکراتیک خلق افغانستان حزب مارکسیستی نبود برنامه حزب دموکراتیک خلق افغانستان برنامه مارکسیستی نبود و یکی هسته مرکزی آرمان حزب دموکراتیک خلق افغانستان را ترقی اجتماعی و عدالت اجتماعی تشکیل می داد. دکتر نجیب اختلاف نظری با رهبری حزب نداشت فقط می خواست در چارچوب یک سیاست مسالمت آمیز در چارچوب پلورالیسم سیاسی حزب وطن در کنار سایر احزاب به مبارزه خود ادامه بدهد به همین منظور بود که برنامه مصالحه ملی را طرح کرد مطابق برنامه مصالحه ملی یک حکومت تشکیل داد که دران 90 فیصد افراد غیر حزبی بودند. صدراعظم خالقیار بود که از پارلمان رای اعتماد گرفته بود قانون احزاب سیاسی تصویب شد احزاب سیاسی مطابق به همان قانون تبارز کردند اینها اقداماتی بود که دکتر نجیب لله انجام داد اقداماتی که با واقعیت های جامعه افغانستان مطابقت داشت.

در این چهار سالی که شما در دفتر سازمان ملل متحد بودید راجع به چه صحبت می کردید با هم دیگه، زندگی شما چگونه می گذشت؟

در دفتر ملل متحد با گذشته های خود و اشتباهاتی که انجام داده بودیم با کار کرد های خوبی که شده بود به اشتباهاتی که شده بود به علل و عواملی که موجب سقوط حاکمیت گردید در مورد تمام اینها صحبت می کردیم حرف می زدیم.

چقدر امید وار بود داکتر نجیب به آینده که روزی خارج شود و زندگی سیاسی اش را شروع کند.

دکتر نجیب آدم بسیار مثبت نگر بود در زندگی جسارت و مثبت نگری اش به همه معلوم بود، خوش بین بود به آینده کشور خود بدبین نبود امید وار بود که از دفتر ملل متحد بیرون بیاید باز هم بتواند به وطن خود برای مردم خود خد مت بکند این امیدواری را هر دوی ما داشتیم که متاسفانه بخت یاری نکرد.

خود شما وقتی از دفتر سازمان ملل آمدید بیرون نوشته اید که خودم را به پاکستان در دفتر سازمان ملل رساندم ولی توضیح نمی دهید که چطوری؟

از کابل از مسیر جلال آباد رفتم همه راه ها به تازگی باز شده بودند.

چطور از دفتر سازمان ملل آمدید بیرون؟

ما از دیوار عقبی دفتر سازمان ملل متحد بیرون شدیم. مجاهدین نگهبانی دفتر سازمان ملل متحد را ترک کرده بودند و طالبان هم هنوز نیامده بودند نگهبانی آنجا را به عهده بگیرند، رفتیم به ایستگاه جلال آباد سوار موترهای جلال آباد شدیم و بعد رفتیم تورخم و از آنجا به پیشاور و اسلام آباد رفتیم.

کی با شما بود؟

من و جفسر، محافظ دکتر نجیب الله بودیم. پنج روز در دفتر سازمان ملل متحد در اسلام آباد بودیم بعد آنها با مقامات هند تماس گرفتند، بعد از آن ما با یک هوا پیمای صلیب سرخ به دهلی منتقل شدیم و مرا رسما به مقامات وزارت خارجه هند در دهلی تحویل دادند.

آیا داکتر نجیب الله نمی توانست به همین شکلی که شما بیرون آمدید فرار کند؟

من عرض کردم که طالبان در ساعات اول ورود شان به کابل اورا گرفتند به او مجال ندادند.

می گویند شما محرم راز داکتر نجیب بودید حتی نزدیک تر از برادرش به او بودید، آیا چیزی هست که هنوز به ما یا به دیگران نگفته باشید؟

من محرم راز او در کار های رسمی اش بودم، چیزهایی را که می دانستم گفتم، چیز هایی هم هست که این روزها مشغولم و آنها را می نویسم و به زودی منتشر می کنم

آقای توخی ممنون از شما

تشکر از شما هم

فرستادن/حفظ کردن

15 Responses for “در مورد قتل داکتر نجیب الله مصاحبهء اختصاصی با محمد اسحق توخی مشاور داکتر نجیب”

 1. Vote -1 Vote +1sepehrullah says:

  dear,
  I Regarding the interview with Mr.Tokhi I think he is right as Najeeb was Patriot person.

 2. Vote -1 Vote +1توریال says:

  ویسا از نشر دشنام ها و تهدیدات سیاسی معذرت میخواهد. اگر می خواهید که نظریات تان بنشر برسد ، لطفا عفت کلام و قلم را مراعات کنید
  تیم مراقبت ویسا

 3. Vote -1 Vote +1عبدالله says:

  بنام الله
  هموطن نهایت گرامی جناب میلادصاحب
  السلام علیکم
  از سوال تان ممنون
  یک شاگرد که در مکتب یکجا بودیم بخاطر مهم ساختن خودش در بین چند شاگردان مکتب ازخود صفت نموده که گویا وی به صفت یکی از هواخواهان مجاهدین فعالیت میکند در ضمن از من نام برده که گویا من برایش یک تفنگچه داده ام وهم برایش شب نامه ها میدهم تا پخش بکند , و از سه شاگرد دیگر هم نام برده که برای مجاهدین فعالیت میکنند , یک شاگرد این مجلس عضو خاد بود صدای این یاوه گو را ثبت نموده بنا برین ما همه زندان شدیم
  حالا راست موضوع
  من به این یاوه سرا نه تفنگچه نه هم شب نامه داده بدوم اینکه شما به حرفم باور میکنید یاخیر مربوط به قضاوت شما است اما منکر نمیشوم که من مخالف رژیم کمونیستی نبودم و شب نامه پخش نکرده بودم یا هم فعالیت های ضد رژیم نمیکردم اما کدام جنایت نکرده بودم وهیچ کسی را ضرر نرسانده بودم وفعالیت های را که من میکردم وظیفهء ایمانی و وجدانی وافغانی خود میدانستم
  بلی میلاد صاحب
  برای زندان نمودن من قطعاً کدام سندی وجود نداشت با وجود همه شکنجه ها از من کدام اعترافی بدست نیاورده اند از همه جالب وقتی به زندان پُل چرخی برده شدیم همین جوانی که صدایش ثبت شده بود برادر کلانش من نمیشناختم محصل در پوهنتون کابل بوده در زندان پل چرخی بود بلاک سه منزل دوم دهلیز چپ واین محصل از ما چهار جوان برای اشتباه یا حماقت بردرش معذرت خواست وبرادرش را وادار به این ساخت تا در محکمه نزد قاضی بگوید دروغ گفته وبالای ما چهار نفر اتهام بسته همین بود که این جوان در محکمه دیوان د مقصدم حرف دال است همین کار را نمود اما باجود این ما به حبس محکوم شدیم
  هموطن گرانقدر
  اُمید سوال شمارا پاسخ گُفته باشم
  با عرض احترام

 4. -1 Vote -1 Vote +1میلاد says:

  برادر ۱۷ ساله اکر مسلمان هستی یا اولاد مسلمان هستی راست بکو چی بد کرذه بوذی که بندی شدی

 5. +3 Vote -1 Vote +1merza says:

  سلامهاى گرمم را بپذىرىد
  از متصدىان اىن صفحهء وزىن آرزو مىشود تا منبعد نظرات افرادى را که خلاف موازىن اخلاقى بمباحثه مىپردازند اجازهء نشر ندهند,چون همچو افراد آلوده بوده اند که بدون احساس مسئولىت بارى کشور را پىشکش کرسى نشىنان کرملىن نمودند و امروز هم از بدرقهء متهاجمىن غرب که آزادى و تمامىت ارضى ما را تهدىد مىکنند شرمى بخود راه نمىدهند. احترام مىرزا

 6. Vote -1 Vote +1afghan says:

  خواننده گرامی!
  ویسا از نشر دشنام ، دادن اخطار و تهدید، هتک حرمت دیگران جدا معذرت می خواهد، امیدواریم در نظریات تان عفت کلام و قلم را مد نظر داشته باشید.
  اکیدا می گویم ویسا سایت ملی است و از هیچ گروه و یا هیچ فرد هم، حمایت و جانبداری نمی کند. اگر می خواهید نظریات تان به لحه و پرایهء طبع آراسته شود، لطفا عفت کلام و قلم را مد نظر داشته باشید.
  با حرض حرمت
  تیم ویسا

 7. Vote -1 Vote +1norani says:

  خواننده گرامی!
  ویسا از نشر دشنام ، دادن اخطار و تهدید، هتک حرمت دیگران جدا معذرت می خواهد، امیدواریم در نظریات تان عفت کلام و قلم را مد نظر داشته باشید.
  اکیدا می گویم ویسا سایت ملی است و از هیچ گروه و یا هیچ فرد هم، حمایت و جانبداری نمی کند. اگر می خواهید نظریات تان به لحه و پرایهء طبع آراسته شود، لطفا عفت کلام و قلم را مد نظر داشته باشید.
  با حرض حرمت
  تیم ویسا
  !

 8. +2 Vote -1 Vote +1jamal says:

  من نه کمونیست هستم و نه هم مجاهد مگر داکتر نجیب یک شخصیت ملی بود، شاید داکتر نجیب در تمام ریاست خاد خود به اندازه ای افغان ها را نه کشته باشد که در یک روز آقایون ملا عمر کور، گلبدین، سیاف، ربانی ، دوستم افغان ها را کشته اند> جنایت داکتر نجیب در مقابل جنایت این رهبران بسیار ناچیز است> لعنت خدا بر رهبران دروغین جهادی ، باید آنها محاکمه شوند

 9. +1 Vote -1 Vote +1عبدالله says:

  برای کسانی که از لعنتی های مثل نجیب قاتل دفاع میکنند به صفت مسلم فقط یک جواب را کافی میدانم
  واذا خاطبهُمُ الجاهلون قالو سلا ما
  الله این احمقان را هدایت بکند درغیراین مرگ برای شان یگانه راه نجات است

 10. +1 Vote -1 Vote +1Daud says:

  The only good thing Taliban had done, was hanging Najeb e Gau and his criminal brother, hope that also other war criminals wil get same punishment.

 11. Vote -1 Vote +1haron says:

  slam man na kamunest astam wa na ham mujahed.banazari man sag daktar najib az mulla aumar gulbedin sayyaf rabbani wa talib hai kar karda behtar bud

 12. Vote -1 Vote +1norani says:

  عبدالله جان بچیم مثل اینکه در خاد دوران نجیب که از طرف نفرات کارمل ، شورای نظاری در وجود مارشال … فهیم، مزدک و نجموی کاویانی اداره میشد،خودت را خوب … کده که چنان بی خریطه فیر میکنی . داکتر نجیب جز ساختار دولت انوقت بود و دشمنان دولت آنوقت هم همانهای بودند که امروز در اینجا به انها جنایت کاران جنګی میګویند و تقاضای مجازات انان میشود . در این لجن بازار که شمشیر زن و … ګم شده ولی در اذهان مردم خدمتګار و دشمن ملت معلوم است ، داکتر نجیب الله هم در راس خدمت ګاران راستین وطن ما بود. با چنین ګند ګویی و ګو مګوی که از زبان نجست میچکد، این اراذیل که بر خاک، ننګ و ناموس تان حاکم اند و عزت و ناموست را بی عزت ساخته، نمیشود خود را برأت دهید . تو عبد الله کاشکی در همان وخت مردار میشدید تا امروز چنین هرزه ګو نمی شدید .

 13. +2 Vote -1 Vote +1Walid says:

  Dear brothers and sisters,
  it is totally obvious to all afghans that both sides(Communists and Mujaheden)did a lot of atrocities that don’t align with Islam (Quran and Hadith). Before anybody suspects that I was a communist, I was not a communist. As a matter of fact, when those things happened, I was still a child who was forced to leave the country.
  Dear brother Abullah, I am sorry for the things that happened to you. You seem to be really hateful toward Najib and Tokhi. I agree with you. you are entitled to that. But I hope you have the same feeling toward Mujaheden leaders such as Rabani, Gul-Biden, Ahmad Shah Masood and so forth.
  Najib might have done wrong things but we saw what happened when Mujaheden captured Kabul and we still see what is going on the Kabul and Afghanistan right now. If Najib had been killed by the people of Afghanistan in a court of law, I would have not had any problem with it. He was killed by Pakistanis and we know why they did it. Not because he was a criminal, because he was turning to be a popular figure in the Afghanistan.
  I pray that one day afghans be able to live peacefully and according to Islam.

 14. +1 Vote -1 Vote +1Shershah says:

  این آقا که به نام عبدالله نوشته اگر واقعاً حقیقت میگویند پس باید با جرئت خود را معرفی کنند. ولی من مطمئن هستم که او این جرئت را ندارد زیرا او در واقع یک اجنت پنجابی های کثیف و بویناک چتلستان= پاکستان است که با شنیدن نام داکتر شهید نجیب الله و شهید سردار محمد داود خان لرزه به اندام های کثیف شان میفتد.

  من نمیگویم که در زمان داکتر نجیب الله اشتباهاتی رخ نداده ولی همه آنرا به گردن شهید دکتر نجیب الله انداختن فقط کار فروخته شده های است که برای پنجابی های پاکستان= چتلستان کار میکنند.

  باز هم اگر این آقا واقعا ً واقعیت را میگوید پس خود را با تمام جزئیات خود معرفی کند و ترس هم نداشته باشد چون نجیب الله بوسیله پنجابی های بویناک به شهادت رسیده و نه قوت دارد و نه خاد که به او کدام نقصی برساند.

  وسلام

 15. +2 Vote -1 Vote +1عبدالله says:

  بنام الله
  سلام به ملت مجاهد ومرتد کُش افغان
  در مورد موضوعاتی که این توخی لعین گُفته فقط یک نکته را میخواهم تبصره بکنم چون در موارد دیگر بالا هیچ نمیدانم وگفته هم نمیتوانم تا چه اندازه واقعیت دارد
  این توخی لعنتی اگر باوی روبروشوم به رویش تُف نموده در صورت امکان با دست های خود به جهنم روانه میکنم
  من در زمان ی که نجیب لعین مسؤل ریاست خاد بود توسط افراد خاد با چهار متعلم دیگر یکجا دریک جیپ روسی به خاد شش درک بُرده شدیم , درآن زمان 17 سال داشتم چندین روز را در زیر زمینی خاد شش درک بودم درین مدت هر شب توسط افراد خاد نجیب لعین به انواع واقسام مُختلف شکنجه شده ام از مُشت ولغد گرفته تا کیبل و برق دادن برای این ادعا ثبوت دارم
  بعداً به صدارت انتقال داده شدم ودآنجا بدتر از خاد شش درک بود
  در یک اطاق خیلی کوچک تعداد زیادی بودیم برای خوابیدن جا بنود فقط پاهای خودرا پهلو به پلو دراز نموده نشسته میخوابیدیم پیره سالان هم دربین ما بودند شاید اضافه از هشتاد سال داشته بودند برای تشناب رفتن هرزوز اجازه نداشتیم هر دو روز یا سه روز برای مدت خیلی کوتاه به تشناب میبردند که وقت کافی برای رفع حاجت نمیدانند پیره سالان که نمیتوانستند دوروز منتظر تشناب رفتن باشند در یک قسمت همین اطاق کوچک در یک ضرف المونیمی که دونفر یک چادر را دور این پیره مردان میگرفتند , رفع حاجت میکردند ما فقط با تیمم نماز میخواندیم بعد از چند روز من را در یک اطاق دیگر همین صدارت انتقال د ادند در یک اطاق دونفر بودیم در آنجا جوانی بود فکر میکنم 21 سال داشت در مقعد این جوان برچه را داخل نموده بودند واین جوان به اندازهء ناله وفغان میکرد که هر دل سنگ آب میشد راستش دلم به حال وی زیاد میسوخت بدون اینکه وی را بشناسم شب وروز فغان داشت در صدارت مثل خاد شش درک از طرف شب میبردند وشکنجه میکردند
  بعد از مدتی به زندان پُل چرخی انتقال داده شدم در یک موتر که نام آن موتر را زندانیان دیگ بخار گذاشته بودند چون این موتر فقط دوسوراخ خیلی کوچک در سقفش داشت وبسیار به مشکل میشد تنفس کرد
  در مورد پل چرخی هم گفتنی های دارم ازینکه پل چرخی را همه ملت افغان میشناسند ومیدانند چه زندانی بود وحالا هم است از تبصرهء زیاد صرف نظر میکنم
  واین توخی لعنتی بی وجدان از نجیب لعین دفاع نموده واعمال وی را توصیف میکند آیا این توخی وامثال لعنتی اش اصلاً انسان هستند؟ من با اطمینان میگویم نیستند این ها باید بدون محاکمه به دار آویخته شوند اگر این کار مصرف دارد فقط با یک مرمی در داخل دهن شان فیر شود
  من مطمین هستم روزی آمدنی است کسان پست فطرت وبی وجدان ولعنتی مثل توخی را ملت مجاهد افغان علنی با جزای اعمال کثیف شان میرسانند نه مثل رژیم مزدور ودور از اسلام کرزی وطن فروش که همهء قاتلین نا مسلمان را چوکی داده وحمایت میکند لعنت الله به این رژیم مزدور

Leave a Reply

Refresh Image
*

Spam Protection by WP-SpamFree

Advertisement

Recently Commented

  Archives by Tag

  ا

  Recent Entries

  • لوی څارنوال افغانستان از وظیفه اش برکنار شد
  • ترور یک تن از مشران قومی ولایت غزنی توسط گروه طالبان
  • د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د پوهنې مدیر ووژل شو
  • القاعده قصد بم گذاری در شبکه ها ریل و تونل های اروپا را دارد: ررونامهٔ بیلد
  • غوث زلمی کیست؟
  • د کورنيو چارو وزارت: حکيم شجاعي به د خلکو د شکنجې په تور ونيول شي
  • دهیواددخپلواکۍ دورځې د۹٤مې کليزې په وياړ دخوست والي دمبارکۍ پيغام
  • مصاحبه با محترم آصف آهنگ دانشمندی که چراغ مشروطه خواهان را روشن نگاه داشته است
  • جلسه شورای امنیت ملی: از روز تاریخی و خجستهء استراد استقلال کشور با شکوهمندی تجلیل بعمل آید
  • عنوانی حامد کرزی پیام های تبریکیهء سران کشور های مختلف جهان به مناسبت استرداد استقلال کشور