Posts | Comments | E-mail /

گزارش کوتاهی از:مصاحبه بازرگانی! مرید برگزیده پیر گل برویت

Posted by on Oct 31st, 2009 and filed under تحلیل. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

 

سوریا

طنز

واه! بي شك! بالاخره مريد برگزيده، حق مريدي خود (پير گل برويت) را به وجهه احسن ادا كرد و با نعرۀديموكراتيك وطن فروشي بحث عرفاني (پير گل برويت) را مبني بر برتري وطن فروشي بر وطن دوستي كه از مدت دو ماه به اينسو در ميان مريدان مدرن پير ديموكرات و منكران پيش مدرن آن مطرح بود به اوج خود رسانيده نظريه وطن دوستي پيش مدرني را كه به واسطه شخصيت قوم گراي بي عقيده به كرامات (پير گل به رويت) در رسانه هاي مدرن لوده كن بين المللي سي ان ان مطرح شده بود به چالش كشيد و آن به گونه كه بر خلاف شخصيت قوم گراي پيش مدرن كه از سنت و عنعنه جامعه گفت و از توازن درهم پيماني دو كشور هم پيمان و حق تلفي هاي دوستان مدرن را در مسايل پيش مدرن و غير ديموكراتيك سنت و عنعنه كه ارزشهاي واقعاً ضد حقوق بشري آزادي بيان و سيستم بازار آزاد اند بيان داشت و با زير سوال بردن دوستي و همكاري كشور (پير گل برويت) به پير خانه گستاخي كرده و هم با اطلاق اصطلاح (مردم) به گروه هاي بيشماري از قوم گرايان پيش مدرن به (ميك اپ) داران ماسك پوش چند كه مردم واقعي و قابل تعامل با مرحله مدرن بازار آزاد شعار ديموكراسي! اند توهين نمود در مقابل مريد برگزيده (پير گل برويت) با آراستگي كامل! در برابر كمره (لوده كن) هاي بين المللي چون (فاكس نيوز) ايستاده و با كشيدن نعرۀ مريدانۀوطن فروشي از اصل فلسفۀ(پير گل برويت) از موجوديت امكانات مساعد براي تجارت بر نام وطن، مردم و ديموكراسي دفاع نموده و خريد و فروش وطن را نسبت به هم اجناسي كه امروز در بزنس جهاني بيشتر مورد معامله قرار دارند پر درآمد تر و نافع تر دانست و براي اثبات اين ادعا از تجربه بزنس وطن فروشي خويش و دوستان خويش طي ساليان متمادي ياد آور شد كه چگونه باگسترده شدن قدم به قدم بازاريابي آن به سطح جهاني تاكنون چه اندازه منفعت به دست آورده و در صورت قطعي شدن معاملۀفروش عمده آن چقدر منافع ديگر را به دست آورد.

وي طي اين مصاحبۀبازرگاني! خويش به ويژه به يكي از بزگترين مشتريان زمين جهان يعني ايالات متحده امريكا با پافشاري بيشنهاد نمود تا معاملۀهم پيماني را با او به امضا رسانيده و به زود ترين فرصت سند مالكيت سرزمين (بام دنيا) ره با همه كوه ها و غمهاي آن به دست آورد.

مريد برگزيدۀپير صاحب (پير گل برويت) بر علاوه در بارۀعمليۀتطبيق پروسۀديموكراسي و اصول مربوط به آن نيز اظهار نظر نموده كرامات (پير گل برويت) را در عملي كردن پُر از نيرنگ اين ركن بنيادي ديموكراسي (انتخابات) براي ايجاد زمينه هاي بهتر و آسان تر فروش وطن شان و بازاريابي برايش در ماركيت هاي بين المللي موثر خوانده از او ابراز خوشنودي و تشكر نمود.

مريد برگزيدۀپير طريقت (افكار انكشافي) همچنان در جواب پرسش ديگري در مورد نقش مردم در حكومت شان پس از برنده شدن در دور دوم فرمود: مردم يعني ما( !اشاره به گروه خود) وما همه مريدان پير ديموكرات! ما هستيم كه باني همين طريقۀديموكراتيك است پس ما بعد از پيروزي نيز در برابر دشمنان ما و دشمنان پير ما از همين رويه و طريقه (انكار انكشافي) كار گرفته و بجز ما كس ديگري را به رسميت نخواهيم شناخت ووقتي نقش ما بارز شد معني اش نقش مردم است.

مريد بر گزيدۀ(پير گل برويت) در پاسخ به آخرين پرسش مبني بر اينكه آيا در دور دوم اميد پيروزي دارند؟ گفت: ما و مردم ما(هدف مريدان پير صاحب) بر اساس مطالعاتي كه به واسطۀطريقۀخويش (انكار انكشافي) در زمينۀتدوير دور دوم انتخاباتي نموده ايم به اين نتيجه رسيده ايم كه چون گروه هاي غير مردمي (غير مريد) بر گروه هاي مردمي (مريد پير صاحب) اكثريت دارند پس امكان بردنده شدن ما بسيار كم و حتي برابر با صفر است. بناءً ما از همين حالا با پيروي طريقت پير خويش متوسل به انكار روبه توسعه شده شعار تقلب را با پيشگويي هاي انكشافي! ادامه خواهيم داد تا باشد بر اساس نظريۀسياسي ما كه ضديت با تجمع ملت و حاكميت متمركز است، آرام آرام كار به ناكجاهاي از هم پاشيدهگي هاي سياسي كشيده و راه براي فروش پرچون (در مرحله اول) وبعد عمدۀوطن در ماركيت بين المللي هموار گردد.

فرستادن/حفظ کردن

Leave a Reply

Refresh Image
*

Spam Protection by WP-SpamFree

Advertisement

Recently Commented

  Archives by Tag

  ا

  Recent Entries

  • د خوست ولایت د شمل فارم باغ په سيمه کې د اوه شپیته مليونه افغانيو په لګښت د يوه لوى پله د بنسټ ډبره کیښودل شوه
  • وحدت ملى بخاطرحفظ استقلال کشور آرمان ستُرگ شاه امان اﷲ بود!
  • مدت اقامت مهاجرین افغان در پاکستان تا سال ۲۰۱۵ تمدید شد
  • نماد استقلال، منار وزارت دفاع یا طاق ظفر پغمان
  • دخپلواکۍ دگټلو تاريخي خاطرې يادمو مبارک
  • ادرار بصورت ایستاده
  • سپینه ماڼۍ او له حقایقو تور انځور
  • تبرئه روحانی پاکستانی در محکمه این کشور
  • جنګسالاران دا ځل واك ته پارلماني پلمه كوي
  • وروستيو سيلابونو دګرديز اوخوست دلوى سرک ترټولو لوى پُل نړولى دى